โรงเรียนบ้านบางนายสี

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

โรงเรียนบ้านบางนายสีนำโดย นางพรนิภา พันธุ์รัตน์

โรงเรียนบ้านบางนายสีนำโดย นางพรนิภา พันธุ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางนายสี นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางนายสี เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บางนายสี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 256

บทความล่าสุด