โรงเรียนบ้านบางนายสี

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

โรคหัวใจ การศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจที่มีรอยแผลน้อยที่สุด

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ คุณสามารถให้บริบทหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ฉันเข้าใจวัตถุประสงค์ของประโยคได้ดีขึ้นหรือไม่ การผ่าตัดหัวใจแบบบุกรุกน้อยที่สุด หรือที่เรียกว่าการผ่าตัดรูกุญแจเป็นเทคนิคการผ่าตัด เฉพาะทางที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจ ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการทำแผลให้เล็กลง เมื่อเทียบกับการผ่าตัดหัวใจแบบดั้งเดิม และเปลี่ยนตำแหน่งรอยบากไปยังตำแหน่งที่ยังคงปกปิดอยู่เมื่อผู้ป่วยสวมเสื้อผ้า

เทคนิคนี้แตกต่างจากการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด หรือการผ่าตัดหัวใจแบบเดิมที่ต้องใช้แผลขนาดใหญ่ประมาณ 15 ถึง 20 เซนติเมตรบริเวณกลางหน้าอกและต้องเลื่อยผ่านกระดูกหน้าอก ทำให้เกิดแผลเป็นที่ชัดเจน และมองเห็นได้ง่าย เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งมีรอยแผลน้อยมาก ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างกล้องขยายหรือกล้องเอนโดสโคปควบคู่ไปกับเครื่องมือพิเศษ

ซึ่งสำหรับการผ่าตัดหัวใจทำให้ขั้นตอนนี้ดีขึ้นอย่างมาก สิ่งนี้ส่งผลให้ประสบการณ์การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ และสวยงามมากขึ้นด้วยการผ่าตัดที่มีขนาดเล็กลง ตอนนี้สามารถทำแผลในตำแหน่งที่รอบคอบมากขึ้น เช่น ด้านขวาของหน้าอก หรือบริเวณหัวนม โดยยังคงรักษามาตรฐาน และคุณภาพระดับสูงของขั้นตอนดั้งเดิม ด้วยความก้าวหน้าดังกล่าว การผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นมาตรฐานการรักษาในอนาคต ขอบเขตของแผลที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดหัวใจ เมื่อพูดถึงการผ่าตัดหัวใจ ความรุนแรงของบาดแผลอาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ ซึ่งต้องนำมาพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ระดับความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ และทีมศัลยกรรมยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับโดยสัมพันธ์กับขั้นตอนการบุกรุกน้อยที่สุด ที่ระดับ 1 โดยทั่วไปแผลจะมีขนาดประมาณ 10 ถึง 15 เซนติเมตร

ในระหว่างขั้นตอนการผ่าตัด เมื่อมาถึงขั้นตอนระดับ 2 ความยาวของแผลโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 4 ถึง 6 เซนติเมตร หรืออาจใช้การส่องกล้องในบางขั้นตอนของการผ่าตัด เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ขั้นตอนการผ่าตัดที่จัดอยู่ในประเภทระดับ 3 โดยทั่วไปจะมีแผลที่มีความยาวตั้งแต่ 1.5 ถึง 4 เซนติเมตร ขั้นตอนเหล่านี้ดำเนินการ โดยใช้ความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์หรือกล้อง

ใช้หุ่นยนต์หรือการผ่าตัดผ่านกล้อง เพื่อทำหัตถการระดับ 4 ซึ่งต้องใช้ขนาดแผลน้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร ข้อดีของการผ่าตัดหัวใจผ่านกล้อง ที่ใช้เทคนิคแผลเล็ก ป้องกันการบาดเจ็บและการติดเชื้อที่กระดูกสันอก เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่บาดแผลที่อก ปริมาณเลือดที่ใช้ระหว่าง และหลังการผ่าตัดลดลงอย่างมาก หลังการผ่าตัดอุบัติการณ์ของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยเฉพาะภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดปกตินั้นค่อนข้างต่ำ

โรคหัวใจ

การผ่าตัดจะทำให้เจ็บน้อยลง ผู้ป่วยอาจใช้เวลาน้อยลง ในการใช้เครื่องช่วยหายใจ พักฟื้นในห้องไอซียูสั้นลง และพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลง ผู้ป่วยมักจะแสดงความพึงพอใจต่อแผลผ่าตัดในระดับที่สูงขึ้น เมื่อแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง การผ่าตัดผ่านแผลขนาดเล็กเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะในการผ่าตัดระดับสูง ดังนั้น ศัลยแพทย์จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ และพัฒนาความชำนาญในเทคนิคนี้มากกว่าที่จะใช้วิธีการผ่าตัดแบบเปิดแบบดั้งเดิม

ส่งผลให้ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการผ่าตัด ในช่วงแรกอาจนานกว่าการผ่าตัดแบบเปิด เงื่อนไขทางการแพทย์และบุคคลที่เหมาะสม สำหรับการผ่าตัดแบบบุกรุกน้อยที่สุด ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจไมตรัลอาจพบทั้งลิ้นหัวใจรั่วและลิ้นหัวใจตีบ ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล บุคคลที่ได้รับผลกระทบ เป็นภาวะทางการแพทย์ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเอออร์ติกตีบหรือสำรอก

ผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากเนื้องอกในหัวใจโดยเฉพาะ myxoma ที่หัวใจห้องบนซ้าย ขั้นตอนเขาวงกตหรือที่เรียกว่าการผ่าตัดภาวะหัวใจห้องบนเป็นการผ่าตัด ที่ใช้ในการแก้ไขภาวะหัวใจห้องบน ขั้นตอนที่มุ่งเป้าไปที่การผ่าตัด โรคหัวใจ โดยมีการบุกรุกน้อยที่สุด การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดหัวใจนั้น ผู้ป่วยจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมมาตรฐาน

ในบางครั้งอาจมีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบกายวิภาคของหัวใจ และหลอดเลือดแดงใหญ่ เพื่อวางแผนการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างการผ่าตัดคนไข้จะได้รับการดมยาสลบตามขั้นตอนมาตรฐาน สำหรับคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจ หากจำเป็นอาจใช้ท่อช่วยหายใจแบบสองลูเมน ทีมแพทย์จะใช้เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ซึ่งเป็นเครื่องตรวจหัวใจที่ใช้อัลตราซาวนด์เพื่อประเมินลิ้นหัวใจ และการทำงานของผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด

เครื่องมือนี้ยังใช้เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของสายสวนที่เชื่อมโยงผู้ป่วยกับเครื่องหัวใจและปอด ตัวเครื่องเองซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวใจ และปอดเทียมจะเชื่อมต่อกับร่างกายของผู้ป่วย ผ่านทางเส้นเลือดที่อยู่บริเวณขาหนีบ ขั้นตอนการผ่าตัดหัวใจเพื่อรักษาโรคต่างๆและขั้นตอนสำหรับการซ่อมแซม เปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล การปิด ASD หรือการกำจัดเนื้องอกในหัวใจ จะดำเนินการผ่านแผลที่ทำขึ้นที่ช่องด้านขวา

ในการเปิดแผลใช้วิธีการดึงเนื้อเยื่อโดยใช้แผลสี่ หรือห้าแผลขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร หรือผ่านแผลขนาดเล็กรอบๆบริเวณหัวนม แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดามซี่โครง เพื่อลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก การผ่าตัดผ่านกล้องจึงมีความจำเป็น เพื่อช่วยในการผ่าตัด โดยเฉพาะการใช้กล้อง 3 มิติที่ให้ภาพที่คมชัด และมีมิติความลึกเพื่อให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นโดยปกติจะมีการผ่าตัดเล็กน้อยประมาณสี่ครั้ง สำหรับสายสวนที่ใช้ในช่วงหลังการผ่าตัด เช่นเดียวกับเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก ที่ใช้ในระหว่างขั้นตอน หลังการผ่าตัดเมื่อแผลหายดีแล้ว รอยตัดเหล่านี้จะค่อยๆ สังเกตเห็นได้น้อยลงจนมองไม่เห็นอีกต่อไป เป็นไปได้ที่จะทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดแบบดั้งเดิม และอัตราความสำเร็จไม่แตกต่างจากการผ่าตัดแบบเปิด

บทความที่น่าสนใจ การท่องเที่ยว การศึกษาเกี่ยวกับที่พักใต้ท้องทะเลที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้

บทความล่าสุด