โรงเรียนบ้านบางนายสี

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา ได้มาให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีต้นกล้า แก่นักเรียนชั้นป.4 – ป.6 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ????????????????

บทความล่าสุด