โรงเรียนบ้านบางนายสี

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 20111
อนุบาล 30221
รวม อนุบาล0332
ประถมศึกษาปีที่ 12021
ประถมศึกษาปีที่ 21341
ประถมศึกษาปีที่ 32131
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 52131
ประถมศึกษาปีที่ 61451
รวมประถม1013236
รวมทั้งหมด1016268

บทความล่าสุด