โรงเรียนบ้านบางนายสี

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 66

บทความล่าสุด